SSL/TLS 详解 网页开发

SSL/TLS 详解

1. TLS 定义 SSL(Secure Sockets Layer) 安全套接层,是一种安全协议,经历了 SSL 1.0、2.0、3.0 版本后发展成了标准安全协议 - TLS(Transport ...
阅读全文