Selenium + ChromeDriver Chrome开发

Selenium + ChromeDriver

Selenium Selenium是一个Web的自动化测试工具,最初是为网站自动化测试而开发的,类型像我们玩游戏用的按键精灵,可以按指定的命令自动操作,不同是Selenium 可以直接运行在浏览器上,...
阅读全文